نویسنده = عیسایی تفرشی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان

دوره 10، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-88

محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب‌زاده؛ محمد عیسایی تفرشی؛ محمد فرجیها