نویسنده = آشوری، محمد
تعداد مقالات: 2
1. حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-34

محمد آشوری؛ اسدالله میرزایی


2. حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-36

محمد آشوری؛ ابوالقاسم خدادی