نویسنده = قبولی درافشان، سیدمحمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی نو در رابطة جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه

دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-78

محمدحسن حائری؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ سیده قدسیه موسوی مشهدی