نویسنده = عابدین‌زاده شهری، نیره
تعداد مقالات: 1
1. نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صفحه 89-110

عبدالله خدابخشی؛ نیره عابدین‌زاده شهری