نویسنده = ابراهیم رضا قلی زاده
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.30513/cld.2021.2824.1445

ابراهیم رضا قلی زاده؛ مجید شایگان فرد؛ حمید رضا میرزاجانی