کلیدواژه‌ها = شکایت کیفری
تعداد مقالات: 2
1. ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-64

مرتضی محمودی؛ محمد علی بابایی؛ سیده‌بنی حسینی


2. رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری

دوره 10، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 181-210

امیرحمزه زینالی؛ محمدباقر مقدسی