کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. گذار از جرم شناسی صلح ساز به سیاست جنایی صلح مدار

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 257-288

میلاد طاهریان؛ اسماعیل هادی تبار


2. عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-54

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحسن موسوی‌فر؛ هانیه هژبرالساداتی؛ محمدجعفر حبیب‌زاده