کلیدواژه‌ها = جبران و ترمیم
تعداد مقالات: 2
1. حق جبران و ترمیم برای بزه‌دیده و چالش‌های فراروی آن در دیوان جنایی بین‌المللی

دوره 16، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-160

ندا نیازمند؛ مهرداد رایجیان اصلی


2. عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-156

 مهرداد رایجیان اصلی؛ سیدمنصور میرسعیدی؛ نعیم سهامی