وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است، مشروط به این‌که سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت آن دولت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشند. لیکن این سازوکارها وجود ندارند، با وجود این صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در این وضعیت به استناد عضویت دولت بنگلادش محفوظ است که مسلمانان روهینگیا به قلمرو سرزمینی آن دولت اخراج شده‌اند. اما این تئوری مستلزم حاکمیت اصل صلاحیت سرزمینی عینی در دیوان کیفری بین‌المللی است. بررسی ابعاد این نظریه در چارچوب اصول صلاحیت کیفری و رویه شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است که با اتکاء به مقررات اساسنامه در وضعیت میانمار و با روش توصیفی-تحلیلی مدنظر قرار گرفته است. سوال پژوهش این است که مولفه‌های صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرایم اتباع دولت غیرعضو به استناد عضویت دولت دیگر در رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که معیار صلاحیت سرزمینی عینی در جرم اخراج اتباع داخلی از مرزهای بین‌المللی بر اساس عضویت دولت مقصد، موجد صلاحیت دیوان کیفری در رسیدگی به وضعیت مجرمانه اتباع دولت مبداء است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Myanmar Situation in Light of Principle of Objective Territorial Jurisdiction and Investigating the Crimes of the ICC’ Non-Member State’s Citizens

چکیده [English]

Deportation of Myanmar citizens of the Bangladesh territory is under the concept of crime against humanity, which is under the jurisdiction of the International Criminal Court, provided that there is a mechanism for the Myanmar membership or the UN Security Council referral. However, these mechanisms do not exist. Despite this, the International Criminal Court’s jurisdiction reserves by the Bangladesh membership, to expel the Rohingya Muslims from that state territory. But this theory requires rule of the principle of the objective territorial jurisdiction in the International Criminal Court. Examining dimensions of this theory within the framework of the principles of the criminal jurisdiction and the procedure of the ICC’s Pre-Trial chamber in the Myanmar Situation is subject and objectives of this article. The research question is what are the components of the objective territorial jurisdiction and the investigation of crimes of the citizens of a non-member state based on membership in another state in the ICC’s judicial procedure? The findings of research show that the criterion of the objective territorial jurisdiction in the case of deportation of nationals from international borders based on destination state membership creates the International Criminal Court’s jurisdiction to investigate citizens’ criminal status of origin state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myanmar Situation
  • International Criminal Court
  • Objective Territorial Jurisdiction
  • Non-Member Statute State