جرم تقلب در تهیه آثار علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق جزا، گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده

نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه‌کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش‌دهندگان را جرم‌انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده وجود دارد و چه‌بسا سفارش‌دهنده نقش پررنگ‌تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارش‌گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم‌انگاری صریح رفتار سفارش‌دهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارش‌دهنده می‌تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست؛ زیرا خود سفارش‌گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش‌دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه‌ای از جمله استفاده سفارش‌دهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fraud Offense in Ordering the Scientific Works

نویسندگان [English]

  • Hasan Poorbaferani 1
  • mohammadjavad heydariandolatabadi 2
  • Alireza Bagheri Ghavamabadi 3
1 Associate professor at University of Isfahan
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
3 MA of Criminal Law & Criminology
چکیده [English]

The overriding criticism directed to the law of prevention and fighting fraud in producing scientific works enacted 1392 is focusing on combating the producer of the scientific works and has not criminalized the conduct of the consumer. With considering this point that in this offence, there are two parties means client (consumer) and agent (producer) and perhaps the role of client is more noticeable in committing the offense. This legislature’s action is not true (rightful) that it confronts the agent but has neglected to criminalize precisely the behavior of the client clearly. It is possible to think that the client’s behavior can be introduced in the form of an incitement or allurement and this thought is also in most cases is not true because the agent before and without an incitement of his client is ready to accept the consumers’ orders. From the point of actus reus, the fraud offense in ordering the scientific works is a strict liability crime. Just with ordering, supplying and delivering these works as job or profession, the offense is occurred and there is no need to any result such as the usage of the client or granting privilege and etc. but from mens rea point for its occurrence, specific intent (crime) to make profit is necessary. Actually, it is a strict liability crime that it needs a specific intent for its occurrence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plagiarism
  • Fraudulent scientific works
  • Preparing fraudulent scientific works
  • Supplying fraudulent scientific works
  • Abetting in providing fraudulent scientific works
1. آقایی جنت‌مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، چاپ چهارم، تهران، جنگل، 1393 ش.
2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ چهل و یکم، تهران، میزان، 1394 ش.
3. باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، چاپخانه برادران علمی، 1340 ش.
4. بهادری، محمدکریم، مرتضی ایزدی، و محمدجواد حسین‌پور فرد، «دستبرد علمی؛ مفاهیم، عوامل و راهکارها»، مجله طب انتظامی، دوره چهاردهم، شماره 3، پاییز 1391 ش.
5. پوربافرانی، حسن، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، چاپ سوم، تهران، جنگل جاودانه، 1396 ش.
6. همو، حقوق جزای عمومی (مجرم و مسئولیت کیفری)، تهران، جنگل جاودانه، 1397 ش.
7. حسینی، سیدمحمد، و علی اعتمادی، «مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان»، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره پنجم، شماره 1، بهار و تابستان 1393 ش.
8. زاهدی، لطیف، تحریک به ارتکاب جرم، تهران، چاپخانه سپهر، 1351 ش.
9. زراعت، عباس، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، تهران، جنگل جاودانه، 1392 ش.
10.صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1371 ش.
11.علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، چاپ سوم، تهران، فردوسی، 1373 ش.
12.گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی، چاپ چهارم، تهران، میزان، 1396 ش.
13.محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1375 ش.
14.نوربها، رضا و عباس شیری، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1396 ش.