استتابه در سیاست جنائی امام علی(ع):مبانی،کارکردها و نمودها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه زابل

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از تأسیسات اختصاصی فقه کیفری اسلام که با مضامین شرعی و اخلاقی در گستره سیاست جنایی دینی باعث حضور فعال بزهکار در عرصه تعیین سرنوشت قضایی می‌گردد، توبه است که با نهادی به نام استتابه قابل تقویت و گسترش است. مدیریت بزهکاری از طریق تدبیر غیرکیفری استتابه، نوعی از سیاست جنایی، تقنینی و قضایی را رقم می‌زند که باعث طرح سه سؤال می‌گردد؛ چرا امام علیu از استتابه به‌عنوان یک شیوه برای مدیریت بزهکاری استفاده نموده‌اند؟ کارکردهای مترتب بر این نوع تدبیر چیست؟ و از نظر عملی، استتابه در چه جرائمی نمود داشته است؟ بر اساس نتایج این نوشتار، استتابه به‌عنوان یک وظیفه حاکمیتی، مبتنی بر عناصر انسان‌شناختی، سیاسی و اجتماعی، اخلاقی و جزایی است و دارای کارکردهای متنوعی همانند کیفرزدایی، اصلاحی و کرامت‌محوری است که در مجموع با آموزه‌های علوم جنایی نوین نیز همخوانی و تطابق دارد.
افزون بر این، استتابه در سیاست جنایی امام علی
u در جرایم مالی، عقیدتی و بدون بزه‌دیده اجرایی گردیده است؛ لیکن به‌دلایل مطرح در این نوشتار،
امکان تسری آن به همه جرائمی که توبه در آن تجویز شده و نیز به‌عنوان یکی از شرایط بهره‌مندی مجرم از نهادهای ارفاق‌کنندۀ کیفری و حمایت‌های پساکیفری وجود دارد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estatabeh in Imam Ali's criminal policy

نویسندگان [English]

  • Qasem Islaminia 1
  • Gholam Hassan Koushki 2
  • Davoud Seifi Qareh Yataq 1
1 Assistant professor, Department of Law, Zabul University
2 Associate professor at Allameh Tabatabaʾi University
چکیده [English]

One of the remarkable institutions of Islamic criminal jurisprudence, which causes the active presence of the accused and the criminal, in the field of determining the judicial fate and eliminating criminal proceedings, is repentance, which is systematically reflected in the Islamic Penal Code of 2012. However, using the maximum capacity of repentance requires an institution called "Estaba" (official offer of repentance to the accused or criminal), which has been used in the criminal policy of Imam Ali (a.s.) in various crimes. Based on the results of this article, Istaba as a sovereign task is based on anthropological, political and social, moral and criminalistic elements and has various functions such as decriminalization, guidance, correction, dignity-oriented and psychological. In addition to this, in the criminal policy of Imam Ali (a.s.) it has been implemented in financial, ideological and non-victim crimes, but it is possible to extend it to all crimes in which repentance is prescribed and also as one of the conditions for the criminal to benefit from reconciliation institutions. There are criminal and post-criminal protections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • repentance
  • dignity
  • reform
  • morality