دوره و شماره: دوره 20، شماره 25، مرداد 1402، صفحه 1-398 
واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار از منظر آموزه‌های روان‌شناسی

صفحه 265-296

10.30513/cld.2023.5209.1850

شیرین شیعه زاده؛ حسین میرمحمد صادقی؛ عباس شیخ الاسلامی؛ حمیدرضا میرزاجانی