جنایات جنگی و بر هم کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل زدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

چکیده

    جنایات جنگی به عنوان اولین، قدیمی­ترین و مهم­ترین جنایات بین­المللی دانسته می­شود. در حوزه قراردادی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اقدامی مبتکرانه و مترقیانه، گستره اجرایی جنایات جنگی را علاوه بر مخاصمات مسلحانه بین­المللی به مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی تعمیم بخشیده و بدین ترتیب، می­توان گفت، نخستین بار نظام دوگانگی در دوگانگی جنایات جنگی را به رسمیت شناخته است. با این حال، در حقوق بین­الملل کیفری از یک سو، در خصوص چارچوب مفهومی جنایات جنگی، وحدت نظر وجود ندارد و از سوی دیگر، در اساسنامه پیش گفته، هیچ مقرره­ای در زمینه مناسبات ابعاد جنایات جنگی و به طور کلی، ترسیم تمایز میان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و جنایت نسل زدایی وجود ندارد. این امور، منجر به اختلاط جنایات مطروح و بالمآل، بروز اختلافات کیفری در سطح بین­المللی می­گردد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر واکاوی دوسویه قواعد ناظر بر ابعاد جنایات جنگی و وجوه افتراق و اقتران جنایات جنگی با جنایات علیه بشریت و همین طور جنایت نسل زدایی، به ایضاح دامنه مفهومی جنایات جنگی در حقوق بین­الملل کیفری موضوعه بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

War Crimes and Its Interaction with Crimes against Humanity and Genocide

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghadir 1
  • Mahdi Keykhosravi 2
1 Assistant professor at University of Qom
2 PhD student of International Law
چکیده [English]

War crimes are regarded as the first, oldest and most important international crimes. In the contractual field, the ICC Statute, in an ingenious and progressive way, extends the scope of war crimes to non-international armed conflict in addition to international armed conflict, and thus, it can be said that the system of dualism in war crimes has been recognized for the first time. On one hand however, there is no unity of opinion on conceptual framework of war crimes, and on the other hand, there are no provisions, in the aforementioned Statute, about the extent of war crimes and, in general, there is no specific distinction between war crimes, crimes against humanity and genocide. These affairs have led to a confusion in litigated offences and, ultimately, caused criminal disputes at the international level. The present article seeks to clarify the conceptual scope of war crimes in international criminal law through the mutual analysis of the rules governing the dimensions of war crimes and the similarity/difference aspects of war crimes with crimes against humanity as well as genocide.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The statute of ICC
  • Duality system in the duality of war crimes
  • Serious breaches
  • Crimes against humanity
  • Genocide
  • Government authorities
  • Civilians