«واکاوی عقد أمان در حمایت جانی از کافر مستأمَن(قتل عمد) از منظر فقه و ماده 310قانون مجازات اسلامی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از جمله احکام مترتب بر حق شهروندی از طریق عقد امان، حمایت جانی (قتل عمد) از کسب‌کننده حق شهروندی (کافر مستأمَن) است که در دو بُعد ایجابی که به معنای مجازات تعرض‌کنندگان به جان شهروند، و سلبی که به منزله تخفیف مجازات شهروند در مقابل غیر شهروند است، می‌باشد. اما مسئله مورد بحث در این نوشتار این است که عقد امان چه حمایت‌هایی از کافر مستأمَن در حوزه حمایت جانی (قتل عمد) در هر دو بُعدش، از منظر فقها امامیه کرده و تا چه حد در قالب ماده 310 ق.م. که متکفل این مهم است، انعکاس یافته است. این نوشتار به صورت تحلیلی ـ توصیفی به این نتیجه دست یافت که حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد ایجابی، در صورتی که قاتل کافر مستأمَن مسلمان باشد، به حبس تعزیری، و در موردی که قاتل غیر مسلمان باشد، محکوم به قصاص می‌شود. اما حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد سلبی، محکومیت آن به حبس تعزیری، در موردی که مقتول کافر حربی باشد، و محکوم به قصاص در سایر موارد است. این رویکرد تا حدودی البته با وجود نقایصی، در ماده 310 ق.م. منعکس یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Contract of Shelter in Support of the Life of the Infidel Holding the Contract (Homicide) from the Perspective of Jurisprudence and Article 310 of the Islamic Penal Code

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moazzami Goodarzi
  • Ahmad Momeni Rad
  • Muhammad Goodarzi
چکیده [English]

One of the provisions of the right to citizenship through the contract of shelter is the life support (homicide) of the citizen (the sheltered infidel). This is followed by a positive aspect -meaning punishment for the offenders for the life of the citizen- and a negative which is as a punishment reduction of citizen against non-citizens. But the question discussed in this article is what kind of support we have for the infidel in the area of life support (premeditated murder) in both aspects, from the perspective of the Imamate jurists, and to what extent it is reflected under Article 310 ICL which is responsible for this important issue. This analytical-descriptive essay concludes, in the positive aspect, that life support for the sheltered infidel, will be sentenced to imprisonment if he is a Muslim, and in a case in which the murderer is a non-Muslim, he will be sentenced to retribution. But life support of the sheltered infidel in the negative aspect, is to sentence the perpetuator to imprisonment if the victim is a waring infidel, and to sentence to retribution otherwise. This approach is, to some extent, reflected in the article 310 ICL.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The contract of shelter
  • Sheltering
  • Citizenship right
  • Infidel
  • Sheltered man