انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

فرایند انگ‌زنی، مشتمل بر اقدام‌ها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسب‌زنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان می‌جوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحدۀ آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسیِ تأثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیت‌گرا، رایج‌تر شده است. مقولۀ انگ‌زنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینۀ قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری ـ شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ـ مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوه‌های سیاست جنایی امنیت‌گرا به شمار می‌آید. از این رو در این پژوهش تلاش کرده‌ایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگ‌زنی، این مقوله را از منظر جلوه‌های امنیت‌گراییِ کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجۀ این پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار ما به انگ‌زنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Stigmatization of the Criminal Convicts and Accused the Criminal Security-Oriented Approach

نویسندگان [English]

  • Abbas Mansourabadi 1
  • Muhammad Kazem Zare 2
1 (Associate professor at Univ. of Tehran, College of Farabi)
2 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

The process of stigmatizing includes strategies and criminal sanctions that its aim is the labelling and shaming the accused and offenders. From the past to the present, it is in Different Countries’ Criminal Justice Systems specially the United States, and now it is more current in the mentioned country for the occurrence of the effective political events and because of governing the security-oriented policy. While having a considerable background, now in the modern penal rules (including the penal codes codified 1392 and the criminal procedure codified 1392), the labelling categorization in the criminal system of Iran has accepted and obliged that its instances in the law of Iran such as the law of America are one of the manifestation of the criminal surveillance policy. So, in this research, meanwhile reviewing the meaning and concept of labelling, it has been tried to be observed this category from the point of the manifestations of the criminal security-orientation. The result indicates that Iran legislature excessively has been inclined to label persons and it is necessary to reconsidered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stigmatization
  • Zero tolerance
  • Risk-oriented crime policy
  • Fair procedure
  • Equality of arms
  • The presumption of innocence