بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 گروه آموزشی حقوق. دانشکده علوم انسانی . دانشگاه گیلان. عضو هیات علمی

چکیده

معاملۀ اتهام، یکی از نهادهایی است که در برابر بزهکاران در کشورهای تابع نظام کامن‌لا و بعضاً نظام حقوقی نوشته مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدین‌معناست که دادستان و متهم بر سر پذیرش اتهام، تغییر عنوان اتهامی و حتی حذف برخی از عناوین اتهامی توافق می‌نمایند. این نهاد مهم ابتدا در کشور آمریکا تأسیس گردید و سپس از آنجا به دیگر کشورها و نظام‌های حقوقی گسترش یافت. به دنبال تأسیس دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، این محاکم نیز به تدریج به سمت استفاده از این نهاد برآمدند؛ به طوری که دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی اولین دادگاه کیفری بین‌المللی است که از این نهاد در جهت حل برخی پرونده‌ها استفاده نموده است و در پی آن سایر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز از آن استقبال نمودند. در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی هم به طور ضمنی به این نهاد در اساسنامۀ خود اشاره نموده است. با توجه به استقبال از این نهاد در محاکم کیفری بین‌المللی به ویژه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی و روآندا، هیئت‌های ویژۀ تی‌مور شرقی و دیوان کیفری بین‌المللی، ضمن بررسی رویۀ قضایی و اسناد بین‌المللی موجود، آثار و شرایط استفاده از این نهاد جهت کشف و اثبات جرایم ارتکابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Provisions and Effects of Plea Bargaining in the International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hesar Pouladi 1
  • Mahin Sobhani 2
  • Mojtaba Janipoor 3
1 (An MA in Criminal Law & Criminology)
2 Mahin Sobhani (Assistant professor at Guilan University)
3 (Assistant professor at Guilan University)
چکیده [English]

One of the institutions which is used against the convicts in the countries with the legal system of common law and sometimes in countries with written law is plea bargaining. It means that the negotiation of an agreement between a prosecutor and a defendant whereby the defendant agrees to plead guilty to change in charges or to drop some charges. This institution took place firstly in the United States and then spread to other countries and the legal systems. After the establishment of the international criminal court (ICC), these tribunals started to use this system, as the international criminal tribunal for Yugoslavia is the first tribunal which has exercised this system to resolve some cases and successively, other international criminal tribunals welcomed (accepted) it. Lastly, it has been implicitly implied by the international criminal court (ICC) in its statute. With the respect to the acceptance of this system in the international criminal tribunal specially for Yugoslavia and Rwanda, special panels for East Timor and the international criminal court, meanwhile studying the judiciary procedure and the available international documents, it will be surveyed the effects and provisions for using this system to explore and prove the committed crimes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Plea bargaining
  • The international criminal tribunal for Yugoslavia
  • The international criminal tribunal for Rwanda
  • Special panels for East Timor
  • The international criminal court (ICC)