محاکمۀ غیابی در دادگاه ویژۀ لبنان در سنجۀ حقوق بشر بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

دادگاه ویژه برای لبنان با هدف مقابله با بی‌کیفرمانی و تعقیب و محاکمۀ عاملان و مرتکبان ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر وقت لبنان، متعاقب قطعنامۀ 1757 شورای امنیت در سال 2007 تأسیس شد. «محاکمۀ غیابی بدون حضور متهمان» و متقابلاً «دفاع از حقوق متهمان غایب توسط دفتر دفاع»، دو ویژگی منحصر به فرد این دادگاه در مقایسه با دیگر دادگاه‌های بین‌المللی و مختلط است. میزان انطباق این نوع محاکمۀ غیابی با موازین دادرسی منصفانه و حقوق بشر بین‌المللی، چالش مهم و اساسی این دادگاه به شمار می‌رود. نهادهای حقوق بشری در قلمرو نظام حقوق بین‌المللی تنها در موارد خاص و استثنایی، محاکمۀ غیابی بدون حضور متهم را تجویز کرده‌اند. در این نوشتار، دلایل تجویز محاکمۀ غیابی و شیوۀ برگزاری این نوع محاکمه در دادگاه ویژه برای لبنان با موازین حقوق بشر بین‌المللی تطبیق داده شده است تا از این رهگذر، میزان رعایت حقوق متهم غایب در فرایند دادرسی کیفری روشن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trials in Absentia at the Special Tribunal for Lebanon on the Basis of the International Human Rights

نویسندگان [English]

  • Muhammad Khalil Salehi 1
  • Hasan Khosrowshahi 2
1 (Assistant professor at University of Qom)
2 (A PhD student of International Law)
چکیده [English]

Subsequent to the U.N. Security Council Resolution 1757, in may 2007, special tribunal for Lebanon that aims to confront impunity, the prosecution and conviction of the perpetrators of Rafiq Hariri assassination (the former Lebanese Prime Minister) was established. The two exclusive specifications of this trial in comparison to the international trials and hybrid tribunals are: trial in the defendant’s absence and in return, defending the rights of the absent defendants by the defense office. The adaption of this absent conviction to the fair procedure standards and the international human rights are counted of the important and basic challenges of these trials. The human rights institutions in the realm of the international legal system have permitted (accepted) Trial in the defendant’s absence only in the exceptional and specific cases. In this note, the reasons of the legality of the absent conviction and the method to hold this conviction in the special tribunal for Lebanon have been reconciled with the international human rights standards, through this, the level of considering the rights of the absent defendant in the criminal procedure has been revealed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Trials in absentia
  • Special tribunal for Lebanon
  • The international human rights
  • The fair procedure