حقوق دفاعی متهم در جایگزین‌های تعقیب کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال‌های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی‌آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین‌های تعقیب کیفری تعبیر می‌گردد، باعث کوتاه کردن مداخلۀ نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می‌دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه‌دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین‌های تعقیب کیفری با چالش‌هایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبه‌روست.
در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی‌ها ما را با پرسش‌های زیادی مواجه می‌سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی‌های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه‌ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می‌گردد؟

این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین‌های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش‌ها ارائه دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defendant’s Legal Rights in Criminal Prosecution Alternatives

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdi Saghian
Assistant professor at University of Tehran
چکیده [English]

In the light of comparative law developments in recent years, the Criminal Procedure Code of 2013 has introduced numerous institutions and mechanisms into the Iranian criminal justice system that, through the emergence of a concurrent justice, prosecution of the accused is suspended in exchange for some of the orders suggested by the prosecutor or reconciliation with the plaintiff. Proper implementation of these strategies, which are interpreted as alternatives to criminal prosecution, has shortened the intervention of the criminal system and accelerated the resolution of disputes arising out of the crime, giving the accused an opportunity not to stay immune from criminal labeling without getting involved with the criminal process and compensating the victim’s damages in a short time. Successors of prosecution, however, face challenges such as the ambiguous status of the defendant’s rights. In fact, the nature of such proceedings raises many questions, including whether the right to defense in these proceedings differs from that of ordinary criminal proceedings? And are the defendants’ rights observed in the same way as classical rights? This article seeks to provide appropriate solutions to these rights for these methods by studying and criticizing the legal rights of the accused in prosecution alternatives.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense rights
  • Criminal prosecution
  • Judiciary removal
  • Restorative justice
  • Correctional justice
  • Criminal prosecution alternatives