شهادت از طریق ویدئوکنفرانس و رویۀ دادگاه‌های بین‌المللی کیفری در پذیرش آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

فناوری‌های نوین ارتباطاتی که با پیدایش اینترنت بسیار برجسته شدند، بر اکثر حوزه‌های حقوق بین‌الملل ـ از جمله رسیدگی قضایی بین‌المللی‌ـ تأثیر گذارده‌اند. ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس یکی از مواردی است که موضوع استفاده از فناوری در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی را مطرح می‌کند. این دادگاه‌ها که در آغاز با اعلام پیش‌شرط‌های متعدد، ادای شهادت از طریق ارتباط ویدئویی را تنها در موارد بسیار استثنایی می‌پذیرفتند، به تدریج و با رشد فزاینده فناوری، صلاحیت خود را برای پذیرش چنین امری بسیار موسع تفسیر نمودند. در واقع، همان طور که در روند تغییر رویکرد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا، دادگاه ویژه سیرالئون و دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به پذیرش ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس قابل مشاهده است، فناوری‌های نوین ارتباطاتی توانسته‌اند به عنوان یک واقعیت عینی در جامعۀ بین‌المللی، خود را به حوزۀ رسیدگی قضایی بین‌المللی تحمیل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testifying Through Video Conferencing and The Procedure of International Criminal Tribunals in Its Acceptance

نویسندگان [English]

  • Heybatollah Nazhandi Manesh 1
  • Vahid Bazzar 2
1 Assistant prof. at Allameh Tabataba’i Univ.
2 PhD student of International Law
چکیده [English]

New communication technologies that have become increasingly prominent with the advent of the Internet have affected most areas of international law including international judicial procedure. Video conferencing is one of the cases that raises the topic of using technology in international criminal tribunals. These courts, which by initially introducing various Preconditions were accepting video testimony only in very exceptional cases, gradually and with increasing development of technology, interpreted their jurisdiction in a way to accept such matter. Indeed, as seen in the process of changing the approach of international criminal tribunals, including the international criminal tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), the international criminal tribunal for Rwanda (ICTR), the Special Court of Sierra Leone and the International Criminal Court for accepting testimony through videoconferencing, the modern communication technologies have been able to impose themselves to the field of judicial procedure as an objective reality in the international community.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testimony
  • Videoconferencing
  • ICTY
  • ICTR
  • Special Court for Sierra Leone