جرایم علیه صخره‌های مرجانی از منظر حقوقی و بزه‌دیده‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

امروزه گستره وسیعی از صخره‌های مرجانی جهان، یا از بین رفته و یا در معرض خطر نابودی قرار گرفته است و از این رو با توجه به اینکه آسیب به صخره‌های مرجانی، سبب آسیب به زیست‌بوم دریایی می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقنن ایرانی جرایم علیه صخره‌های مرجانی را به رسمیت شناخته است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش بستگی به رویکرد اتخاذشده دارد. در رویکرد قانونی هرچند به طور خاص جرایم علیه صخره‌های مرجانی به رسمیت شناخته نشده است، اما به طور عام می‌توان از جرایم علیه این گونه‌ها سخن گفت. اما در رویکرد بزه‌دیده‌شناسی سبز، بزه‌ها علیه صخره‌های مرجانی در قانون پدیدار نگشته‌اند. به همین جهت این مقاله بر دو محور استوار شده است: نخست، جرایم علیه صخره‌های مرجانی در پرتو قوانین کیفری ایران که سه رفتارِ صید، تخریب عمدی و آلوده‌سازی آب دریا را در بر می‌گیرد؛ و دوم جرایم علیه صخره‌های مرجانی در پرتو بزه‌دیده‌شناسی سبز که در صدد شناسایی رفتارهای قانونی پدیدآورنده «ضرر» به صخره‌های مرجانی است که در قوانین کیفری گنجانده نشده‌اند و سه رفتارِ شیرین‌سازی آب دریا، عملیات نفتی و تخریب‌های غیر عمدی را در بر می‌گیرد. نتیجه آنکه هرچند حقوق کیفری ایران، رفتارهای بزهکارانه عامی را بر ضد محیط‌زیست دریایی پیش‌بینی کرده که جرایم علیه صخره‌های مرجانی در پرتو آن‌ها قابل شناسایی است، اما به طور ویژه به جرایم علیه صخره‌های مرجانی توجه نداشته و از این رو در پرتو رویکرد بزه‌دیده‌شناسی سبز بایسته است که رفتارهای مخرب گسترده‌ای که بر ضد صخره‌های مرجانی ارتکاب می‌یابد، جرم‌انگاری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crimes against the Coral Reefs from the Perspective of Law and Victimology

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sabooripoor 1
  • Asghar Ahmadi 2
1 Assistant professor at Shahid Beheshti University
2 MA of Criminal Law & Criminology
چکیده [English]

Today a wide range of coral reefs in the world are either destroyed or in danger of extinction, and so the damage to coral reefs is causing marine ecosystem damage. That is, the question arises whether the Iranian legislature has recognized the crimes against coral reefs? The answer to this question depends on the approach taken. In the legal approach, although crimes against coral reefs have not been specifically recognized, crimes against such species can generally be spoken of. But in the green victimology approach, crimes have not emerged in law against coral reefs. For this reason, this paper is based on two main points: First, offenses against coral reefs in the light of Iranian penal law that encompasses three behaviors of capture, intentional destruction and seawater contamination; And second, offenses against coral reefs in the light of green victimology that seek to identify legal practices that cause “harm” to coral reefs which is not incorporated in criminal law; And three, it includes seawater desalination behavior, oil operations and unintentional destruction. The result is that although Iranian criminal law has predicted general delinquent behaviors against the marine environment that the offenses against coral reefs can be identified in the light of them, but in particular, the crime against coral reefs has not been addressed, and in the light of the green victimology approach it is necessary to criminalize the widespread destructive behaviors that are committed against coral reefs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coral reefs
  • Marine environment
  • Green victim
  • Criminal policy of Iran