موانع سیاسی و اقتصادی پیشگیری اجتماعی از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پیشگیری اجتماعی از جرم، راهبردی است که در جریان آن، برنامه‌های پیشگیرانه توأم با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اعمال می‌شود. این قسم از پیشگیری که می‌توان از آن به پیشگیری از رهگذر توسعۀ اجتماعی نیز تعبیر کرد، در تلاش است تا با برقراری عدالت اجتماعی، از وقوع بزه پیشگیری کند. تحقق پیشگیری اجتماعی، اقتضائات و موانعی دارد. تأمین حقوق اساسی همچون حق بر اشتغال، حق بر مسکن، حق بر تأمین اجتماعی، حق بر آموزش و... از جملۀ این اقتضائات است. اما در مقابل، سیاسی شدنِ مفهوم پیشگیری از جرم و سلطۀ اندیشه‌های اقتصادی بر سیاست‌های پیشگیری در زمرۀ این موانع است. بنابراین در عصر حاضر، دولتمردان با رویگردانی از رویکردهای انسان‌مدار در عرصۀ سیاست و روی‌آوری به تجاری‌سازی رفاه در عرصۀ اقتصاد، امکان توسعۀ تدابیر پیشگیرانۀ اجتماعی را با چالش روبه‌رو کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political and Economic Obstacles of the Crime Social Prevention

نویسندگان [English]

  • Saeed Qomashi 1
  • Morteza Arefi 2
1 (Assistant professor at University of Kashan)
2 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

Social crime prevention is a strategy that in its current, simultaneously, with the recognition the basic social, economic and cultural rights of the citizens, prevention programs are enacted. This kind of prevention (which can be expressed the prevention through the social development) tries to produce social justice to prevent misdemeanor or felony. The occurrence of prevention has requirements and obstacles. Providing the basic rights such the right to engage in work, the right to adequate housing, the Right to Social Security, the right to education and etc. are of these requirements. But by contrast, the politicization of the concept of the crime prevention and the economic domination on the prevention policies are of obstacles. Hence, in the present day, by withdrawing from the Humanism approach in the political scope and taking notice of the Commercialization of Social Welfare in the economic scope, the officials make the possibility of the development of the social prevention strategies confront challenges.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The political obstacles
  • The economic obstacles
  • The economic analysis
  • The politicization of the concept of the crime prevention