پیشگیری از جرم پول‌شویی در نظام پولی و بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می‌شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول‌های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحلۀ اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول‌شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش‌های بانکیِ مشکوک به پول‌شویی، فناوری‌های پیشگیرانه‌ای به کار بندد و سامانه‌های پرداختِ مجهز به روش‌های کنترلی دقیق را در سامانۀ خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول‌شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه‌بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها.

عنوان مقاله [English]

Preventing Money Laundering in Monetary and Banking System

نویسندگان [English]

  • Sayyed Hossein 1
  • Afshin Azari Matin 2
1 (Assistant professor at Ferdowsi University)
2 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

Banks and credit institutions are known as the principle center for currency transactions. Therefore, adopting the proper preventive strategies (programs) has a vital importance to prevent dirty money to enter the monetary and banking system. The first step to achieve this importance it is necessary the effective supervision of the Central Bank of Iran over the establishment of banks and credit institutions to prevent or hinder ineligible people (who launder money) to establish banking institutions and quasi-banks (quasi-banking institutions) for preparing a safe place for their illegal actions. Also, it is essential the continuous supervision over the all banking functions and actions by the Central Bank of Iran to ensure the implementation (enforcement) of the anti-money laundering regulations in the monetary and banking system. From the other side, the traditional banking has been replaced by the electronic and virtual banking and its main feature is the easy and online tracking and transferring. It is good (proper) that the banking system to recognize the suspicious (doubtful) banking transactions indicating money laundering provides (considers) technical equipment and payment systems which are equipped by the exact controlling methods in the systems of banking services for the technological prevention. The next step is to consider standards governing the banking system to prevent money laundering. According to the law on fighting money laundering (Anti-Money Laundering Law) and its implementing regulations, the standards are the duty of the Supreme Council for fighting against money laundering has codified regulations relating to identification and authentication, categorization of persons, determining customer-level activities, the relationship between brokerage and other banks in the form of the instruction. These regulations have had the preventive approach and its exact implementation by financial institutions has a crucial rule to decrease the scope of the commitment of money laundering.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The crime of money laundering
  • Doubtful transaction
  • The Central Bank of Iran
  • The Electronic Banking (e-banking)
  • Prevention