تطهیر درآمدهای قاچاق مواد مخدّر در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر با هدف جلوگیری از کشف منابع درآمدهای نامشروع و مصرف دارایی تطهیرشده برای فعالیت‌های عمدتاً قانونی صورت می‌پذیرد. این جرم در حقوق بین‌الملل بر خلاف حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این مقاله می‌آید تبیین عناصر متشکلۀ تطهیر عواید ناشی از جرم در مفهوم عام و جرم تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر در مفهوم خاص و مداقه در مفهوم، ویژگی، اهداف و آثار آن است. پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار در قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر، تطهیر درآمدهای حاصل از فروش، خرید، تولید و ترانزیت مواد مخدر را به طور صریح جرم‌انگاری نماید. بدین منظور نویسندگان راهکارهایی را ارائه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legitimizing Earnings Derived from Drug Smuggling in the National, Domestic, or Internal Law and International Documents

نویسندگان [English]

  • Reza Abbaspour 1
  • Ali Vaez Tabasi 2
1 (Assistant Professor at Islamic Azad University of Gonabad)
2 (Assistant Professor at Islamic Azad University of Mashhad)
چکیده [English]

Legitimizing earnings derived from drug smuggling are formed in order to disguise or conceal the identity of illegally obtained proceeds and integrate these legitimized funds into the illegal activities. It has been considered (regarded) in international law but not being paid attention by the national or domestic law. What this note states is determining the factors forming the legitimization of funds obtained from crime in general concept and crime of legitimatizing the proceeds of drugs in the specific concept and careful consideration of this concept, features, and goals and effects. It has been suggested that appended to the rules relating to drugs the legislature considers the criminalization of the legitimization of funds originated from selling, buying, manufacturing and transiting of drugs. At the end, the authors will present their views to codify a rule which is all-inclusive and all-exclusive about the crime of the legitimization of funds originated from drugs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Drugs
  • Legitimizing
  • Money laundering
  • Funds originated from crimes