بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حقوق ارتباطات

چکیده

امروز گسترش فضای سایبری و تبادل دیجیتال اطلاعات، زمینه را برای فعالیت گستردة نشریات الکترونیکی فراهم آورده است. اما نبود قوانین مشخص دربارة این گونه نشریات الکترونیکی، بررسی این موضوع را اهمیتی ویژه بخشیده است که آیا قوانین موجود دربارة مطبوعات چاپی (نوشتاری) را می‌توان به این نشریات نیز تسری داد؟ به عبارت دیگر، آیا امتیازات موجود در رسیدگی به تخلفات مطبوعات نوشتاری همچون علنی بودن دادگاه صالح، حضور هیئت منصفه و... در رسیدگی به جرایم نشریات الکترونیکی نیز اجرایی است؟ در این جستار کوشش شده است با هدف رفع ابهام از تعمیم این قوانین به نشریات الکترونیکی، به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی در این باره بپردازیم.
 

کلیدواژه‌ها