بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای

نویسنده

عضو هیئت علمی جامعی المصطفی العالمیه

چکیده

رایانه با توجه به قابلیتهای بسیار زیاد همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره‌سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی‌ناپذیری، تبادل سریع اطلاعات، دسترسی آسان و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که یکی از بزرگترین آنها ایجاد دهکدة جهانی یا پدیدة فراملی می‌باشد.
      در کنار فواید بسیار رایانه که در عصر ارتباطات به وجود آمد، این پدیده همچون هر پدیدة دیگر موجبات سوء استفادة برخی را نیز فراهم نموده است. در چنین شرایطی عده‌ای سودجو در صدد سوء استفاده از این فناوری در راستای اهداف پلید خویش برآمدند که با توجه با مزایا و امتیازات رایانه جلوه‌های نوینی از بزهکاری پا به عرصة وجود گذاشت.
      با توجه به قانون جرایم رایانه‌ای مصوب (5/3/1388) این مقاله پس از بررسی کلی جرایم رایانه‌ای، جرم جعل رایانه‌ای و تخریب و اختلال در داده‌ها را از منظر فقه و حقوق بررسی می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها