تعداد مقالات: 48
1. مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانۀ مشترک در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 13، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-38

عارف رشنودی؛ محمدعلی اردبیلی


3. نظریۀ همنوایی اجتماعی؛ مبانی و کاربست آن در تحلیل جنایت کشتار جمعی رواندا در سال 1994

دوره 11، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-34

محمدعلی اردبیلی؛ عاطفه رضایی


4. پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن

دوره 12، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-38

حسین غلامی؛ مهری برزگر


6. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر

دوره 13، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-70

حسنعلی موذن‌زادگان؛ محمد فرجی


7. کرامت‌مداری، راهبرد تعادل‌بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی

دوره 13، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-62

فضل‌ الله فروغی؛ محمدهادی صادقی؛ بهرام اخوان کاظمی؛ محمد میرزایی


8. رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین

دوره 11، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-64

حسین میرمحمد صادقی؛ افشین آذری متین


9. ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

دوره 12، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-64

مرتضی محمودی؛ محمد علی بابایی؛ سیده‌بنی حسینی


10. چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران

دوره 13، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-90

اصغر بلارک؛ حسین غلامی؛ محمدعلی بابائی


11. رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه

دوره 13، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-92

سیدابراهیم قدسی؛ ابراهیم رهنمازاده


12. واکاوی نظریات فقهی ـ حقوقی دربارۀ قتل در فراش

دوره 11، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-90

غلامحسین الهام؛ محمدرضا عبدیان


13. انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری

دوره 12، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-90

عباس منصورآبادی؛ محمدکاظم زارع


15. رُمان «سال‌های ابری» در پرتو آموزه‌های جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان

دوره 13، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-120

هادی رستمی؛ علی مولابیگی


16. چالش‌های نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبارزۀ مٶثر با دزدی دریایی

دوره 13، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-126

باقر شاملو؛ سیداحمد سجادی


17. جنایات جنگی و بر هم کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل زدایی

دوره 14، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-98

محسن قدیر؛ مهدی کیخسروی


18. اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویۀ محاکم کیفری بین‌المللی

دوره 11، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-116

ولی‌اله نوری؛ سیدقاسم زمانی؛ مسعود راعی؛ محسن عبداللهی


19. بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 12، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-118

فاطمه حصارپولادی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور


20. توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

دوره 13، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-156

شهرام ابراهیمی؛ رضا رحیمیان


21. عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر

دوره 13، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-156

 مهرداد رایجیان اصلی؛ سیدمنصور میرسعیدی؛ نعیم سهامی


22. «واکاوی عقد أمان در حمایت جانی از کافر مستأمَن(قتل عمد) از منظر فقه و ماده 310قانون مجازات اسلامی»

دوره 14، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-128

مهدی معظمی گودرزی؛ احمد مومنی راد؛ محمد معظمی گودرزی


23. رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام

دوره 11، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-136

جلال الدین قیاسی؛ احسان سلیمی


24. محاکمۀ غیابی در دادگاه ویژۀ لبنان در سنجۀ حقوق بشر بین‌المللی

دوره 12، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-144

محمدخلیل صالحی؛ حسن خسروشاهی


25. چالش‌های فقهی تحمیل مجازات‌های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 13، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-186

مهدی صالحی مقدم؛ شهربانو حسینی؛ عبدالرضا اصغری