نویسنده = عبدالرضا اصغری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل فقهی ماده 590 قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه پلک‌ها

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-50

عارف حمدالهی؛ محسن جهانگیری؛ عبدالرضا اصغری


2. چالش‌های فقهی تحمیل مجازات‌های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-186

مهدی صالحی مقدم؛ شهربانو حسینی؛ عبدالرضا اصغری


3. واکاوی مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-216

کاظم خسروی؛ رضا دانشور ثانی؛ عبدالرضا اصغری


4. بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-54

حسین نصرتی؛ عبدالرضا اصغری