نویسنده = نیازپور، امیرحسن
تعداد مقالات: 3
1. جرم انگاری پیش دستانۀ اعمال تروریستی

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-160

10.30513/cld.2020.803.1133

فرهاد شاهیده؛ امیرحسن نیازپور


2. بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-126

امیرحسن نیازپور


3. از حقوق کیفری تا حقوق کیفری قراردادی‌شده

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 49-66

امیرحسن نیازپور