نویسنده = رضایی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. آگاهی و توجه در رکن روانی قتل عمدی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-32

کیومرث کلانتری؛ رضا رضایی؛ جواد مصلحی


2. سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از شاهد

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-104

ابولحسن شاکری؛ رضا رضایی