نویسنده = محمد علی حاجی ده آبادی
تعداد مقالات: 2
1. موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-84

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی؛ محسن مرادی حسن آباد


2. گونه‌شناسی سیاست کیفری فنی در قبال جرم رمزنگاری اطلاعات از منظر آزادی‌گرایی و امنیت‌گرایی

دوره 10، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 97-126

محمد علی حاجی ده آبادی؛ مهدی خاقانی اصفهانی