کلیدواژه‌ها = دیوان بین‌المللی کیفری
تعداد مقالات: 3
1. تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری و جنایت تجاوز

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 201-224

هیبت‌اللّٰه نژندی‌منش؛ وحید بذّار


2. تأملی بر ظرفیت‌های دیوان بین‌المللی کیفری در حمایت از حقوق بشر

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 165-192

حجت سلیمی ترکمانی


3. اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویۀ محاکم کیفری بین‌المللی

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-116

ولی‌اله نوری؛ سیدقاسم زمانی؛ مسعود راعی؛ محسن عبداللهی