کلیدواژه‌ها = فرایند کیفری
تعداد مقالات: 3
1. ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-64

مرتضی محمودی؛ محمد علی بابایی؛ سیده‌بنی حسینی


2. رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری

دوره 10، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 181-210

امیرحمزه زینالی؛ محمدباقر مقدسی


3. الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 167-184

حسام قپانچی؛ حمیدرضا دانش ناری