کلیدواژه‌ها = دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا
تعداد مقالات: 2
1. شهادت از طریق ویدئوکنفرانس و رویۀ دادگاه‌های بین‌المللی کیفری در پذیرش آن

دوره 16، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 189-210

10.30513/cld.2019.509

هیبت‌اللّٰه نژندی‌منش؛ وحید بذّار


2. بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-118

فاطمه حصارپولادی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور