نویسنده = کیومرث کلانتری
تعداد مقالات: 3
1. چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-34

10.30513/cld.2020.506.1091

محمود اسپانلو؛ ایرج گلدوزیان؛ کیومرث کلانتری


2. حکم اکراه منجر به فوت اکراه‌شونده در حقوق ایران

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-110

کیومرث کلانتری؛ رضا هادی‌زاده


3. مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی

دوره 12، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 55-74

کیومرث کلانتری؛ عادل علیپور