نویسنده = خدابخشی، عبدالله
تعداد مقالات: 2
1. توثیق بیمه‌نامه

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 115-144

عبدالله خدابخشی


2. نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صفحه 89-110

عبدالله خدابخشی؛ نیره عابدین‌زاده شهری