کلیدواژه‌ها = پیشگیری اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. موانع سیاسی و اقتصادی پیشگیری اجتماعی از جرم

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-114

سعید قماشی؛ مرتضی عارفی


2. ریزومیک شدن پیشگیری از جرم در پرتو ریزومیک شدن ارتکاب جرم

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 169-198

شهرداد دارابی


3. پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامة پنجم توسعه

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 143-166

عبدالرضا اصغری؛ علی سرمدی واله


4. تحلیل حقوقی ـ جرم‌شناختی تجاوز به عنف

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 199-220

ارژنگ چلبی


5. تحلیل مدلها و گونه‌های پیشگیری از جرم بر مبنای فلسفة سیاسی هابز و روسو

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 189-214

قادر زارع مهدوی؛ علی افراسیابی