کلیدواژه‌ها = عدالت کیفری
تعداد مقالات: 2
1. موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-84

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی؛ محسن مرادی حسن آباد


2. عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-54

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحسن موسوی‌فر؛ هانیه هژبرالساداتی؛ محمدجعفر حبیب‌زاده