کلیدواژه‌ها = حبس
تعداد مقالات: 4
1. رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان

دوره 17، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 81-116

10.30513/cld.2021.1696.1278

عبدالعلی توجهی؛ رحیمه علی‌آبادی


2. توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-156

شهرام ابراهیمی؛ رضا رحیمیان


3. اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-136

ابولحسن شاکری؛ سیدمسعود حیدری


4. بررسی فقهی ـ حقوقی قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی

دوره 3، شماره 20، بهار و تابستان 1385، صفحه 115-132

10.30513/cld.2006.1359

مجتبی تقی‌زاده داغیان