نویسنده = نسرین مهرا
تعداد مقالات: 4
1. دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 83-110

حجت اله رضائی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا


2. تروریسم و حقوق کیفری

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-86

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری