نویسنده = حسین غلامی
تعداد مقالات: 4
1. جرم‌شناسی تلفیقی: روایت چالش‌ها، به‌گزینی راهکارها

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 351-386

حسین غلامی؛ حسین جوادی حسین‌آبادی


2. پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-38

حسین غلامی؛ مهری برزگر


3. الگوها یا گونه‌های عدالت کیفری اطفال

دوره 10، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-106

حسین غلامی