کلیدواژه‌ها = بزه‌دیده
تعداد مقالات: 3
1. ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 169-198

محمدباقر مقدسی؛ زهرا عامری


2. رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری

دوره 10، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 181-210

امیرحمزه زینالی؛ محمدباقر مقدسی


3. جایگاه بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 149-172

سید علیرضا میرکمالی