کلیدواژه‌ها = مجازات
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران

دوره 17، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 255-276

10.30513/cld.2021.1799.1294

امین فلاح خاریکی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


3. حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-34

محمد آشوری؛ اسدالله میرزایی


4. مفهوم و ماهیت‌شناسی تبعید

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-62

محمدابراهیم شمس ناتری؛ منصوره قنبریان بانوئی


5. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه و حقوق

دوره 3، شماره 20، بهار و تابستان 1385، صفحه 89-114

10.30513/cld.2006.1358

سیداحمد سجادی‌نژاد