کلیدواژه‌ها = دیه
تعداد مقالات: 4
2. مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی

دوره 12، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 55-74

کیومرث کلانتری؛ عادل علیپور


3. بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 127-142

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ خالد نبی‌نیا


4. بررسی ماهیّت حقوقی دیه

دوره 2، شماره 19، پاییز و زمستان 1385، صفحه 153-176

کاظم کوهی اصفهانی