کلیدواژه‌ها = مواد مخدر
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی سیاست جنایی قانون‌گذار در مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 249-272

10.30513/cld.2020.737.1125

سید درید موسوی مجاب؛ رسول احمدزاده؛ سینا رستمی


2. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-70

حسنعلی موذن‌زادگان؛ محمد فرجی


4. تطهیر درآمدهای قاچاق مواد مخدّر در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل

دوره 12، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-174

رضا عبّاسپور؛ علی واعظ طبسی