دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402


فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402


مقاله پژوهشی

مبانی جرم انگاری بین المللی بوم زدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.30513/cld.2023.5508.1900

مصطفی فضائلی؛ علی مشهدی؛ سیدحسن اسلامی اردکانی؛ شراره ابطحی


دامنه شمول استخوان‌های «کعب» و «قدم» و بررسی دیه صدمات آن از منظر فقه، حقوق و پزشکی قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.30513/cld.2023.4932.1797

محمد حسین شاکر اشتیجه؛ هادی رستمی