دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-182 
4. بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه

صفحه 61-82

محمدعلی سعیدی؛ سیدعباسعلی وهاب‌زاده


8. حمایت از کپی‌رایت در حقوق کیفری

صفحه 149-166

جواد صالحی؛ علی غلامعلی‌پور