کلیدواژه‌ها = پیشگیری
تعداد مقالات: 5
1. رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-30

سیده ساعده حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


2. نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 177-202

سید علیرضا میرکمالی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی


3. پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان از منظر آموزه‌های اسلامی و چالش‌های فرارو

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-54

حسین آقابابایی؛ ریحانه موسوی


4. پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامة پنجم توسعه

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 143-166

عبدالرضا اصغری؛ علی سرمدی واله


5. پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی و گسترة محدودیتهای آن

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 15-38

شهرام ابراهیمی؛ ابراهیم رجبی