کلیدواژه‌ها = پیشگیری
تعداد مقالات: 8
1. پیشگیری از جرائم مرتبط با چک در قانون اصلاحی 1397 صدور چک

دوره 18، شماره 21، بهار و تابستان 1400، صفحه 69-104

10.30513/cld.2021.1452.1237

محمد دشتبانی روزبهانی؛ عبدالرضا اصغری


2. عوامل خطر و راهکارهای حمایتی از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399

دوره 18، شماره 21، بهار و تابستان 1400، صفحه 275-304

10.30513/cld.2021.2883.1456

سجاد عباسی؛ سیامک جعفرزاده؛ سید مهدی صالحی


3. رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-30

سیده ساعده حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


4. نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 177-202

سید علیرضا میرکمالی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی


5. پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان از منظر آموزه‌های اسلامی و چالش‌های فرارو

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-54

حسین آقابابایی؛ ریحانه موسوی


6. پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامة پنجم توسعه

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 143-166

عبدالرضا اصغری؛ علی سرمدی واله


7. پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی و گسترة محدودیتهای آن

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 15-38

شهرام ابراهیمی؛ ابراهیم رجبی