کلیدواژه‌ها = حقوق کیفری
تعداد مقالات: 8
2. رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-92

سیدابراهیم قدسی؛ ابراهیم رهنمازاده


3. تروریسم و حقوق کیفری

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-86

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری


4. تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-82

ابوالفتح خالقی؛ سیدحمید شاهچراغ


5. بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-126

امیرحسن نیازپور


6. مطالعة تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری

دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-22

عباس زراعت؛ مجید صفری


7. پروندة شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 89-118

باقر شاملو؛ مهدی گوزلی


8. از حقوق کیفری تا حقوق کیفری قراردادی‌شده

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 49-66

امیرحسن نیازپور