نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، شهرام توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 121-156]
 • اخوان کاظمی، بهرام کرامت‌مداری، راهبرد تعادل‌بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 31-62]
 • اردبیلی، محمدعلی مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانۀ مشترک در حقوق بین‌الملل کیفری [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 3-38]
 • اصغری، عبدالرضا چالش‌های فقهی تحمیل مجازات‌های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 157-186]
 • اصغری، عبدالرضا واکاوی مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 189-216]

ب

 • بابائی، محمدعلی چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 71-90]
 • بلارک، اصغر چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 71-90]

ح

 • حسینی، شهربانو چالش‌های فقهی تحمیل مجازات‌های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 157-186]

خ

 • خسروی، کاظم واکاوی مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 189-216]

د

 • دانشور ثانی، رضا واکاوی مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 189-216]
 • دولت‌خواه پاشاکی، پیمان تبیین معیارهای قانونی توقف و بازرسی‌های پلیسی در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 217-248]

ر

 • رایجیان اصلی،  مهرداد عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 127-156]
 • رحیمیان، رضا توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 121-156]
 • رحمتی، علی ارتباط و همزیستیِ دادگاه‌های مختلط (بین‌المللی‌شده) با دیوان کیفری بین‌المللی و محاکم ملی [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 3-30]
 • رحمدل، منصور تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن‌ها در امور کیفری [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 127-156]
 • رستمی، هادی رُمان «سال‌های ابری» در پرتو آموزه‌های جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 91-120]
 • رشنودی، عارف مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانۀ مشترک در حقوق بین‌الملل کیفری [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 3-38]
 • رهنمازاده، ابراهیم رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 63-92]

س

 • سجادی، سیداحمد چالش‌های نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبارزۀ مٶثر با دزدی دریایی [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 93-126]
 • سهامی، نعیم عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 127-156]

ش

 • شاملو، باقر چالش‌های نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبارزۀ مٶثر با دزدی دریایی [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 93-126]

ص

 • صادقی، محمدهادی کرامت‌مداری، راهبرد تعادل‌بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 31-62]
 • صالحی، جواد اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب‌پرچم [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 187-222]
 • صالحی مقدم، مهدی چالش‌های فقهی تحمیل مجازات‌های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 157-186]

ط

 • طغرانگار، حسن قاچاق مواد مخدر: نامشروعیت مواد مخدر یا نامشروعیت قاچاق مواد مخدر [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 223-248]

غ

 • غلامی، حسین چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 71-90]

ف

 • فرجی، محمد مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 39-70]
 • فروغی، فضل‌ الله کرامت‌مداری، راهبرد تعادل‌بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 31-62]

ق

 • قدسی، سیدابراهیم رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 63-92]

ک

 • کوشکی، غلامحسن تبیین معیارهای قانونی توقف و بازرسی‌های پلیسی در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 217-248]

م

 • میرزایی، محمد کرامت‌مداری، راهبرد تعادل‌بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 31-62]
 • میرسعیدی، سیدمنصور عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 127-156]
 • میرمحمدصادقی، حسین ارتباط و همزیستیِ دادگاه‌های مختلط (بین‌المللی‌شده) با دیوان کیفری بین‌المللی و محاکم ملی [دوره 15، شماره 15، 1397، صفحه 3-30]
 • موذن‌زادگان، حسنعلی مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 39-70]
 • مولابیگی، علی رُمان «سال‌های ابری» در پرتو آموزه‌های جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان [دوره 15، شماره 16، 1397، صفحه 91-120]