نمایه نویسندگان

آ

 • آشوری، محمد بررسی تطبیقی مرحلۀ تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 3-32]

ا

 • ایزدیار، علی صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی [دوره 10، شماره 5، 1392، صفحه 3-38]

ب

 • بشیریه، تهمورث نقد گفتمان سیاست کیفری قانون‌گذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 155-172]

پ

ج

 • جانی‌پور، کرم تحلیلی در لزوم جرم‌انگاری پول‌شویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم‌انگاری پالایش) [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 127-154]
 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویة قضایی ایران [دوره 10، شماره 5، 1392، صفحه 127-154]

ح

 • حاجی ده آبادی، محمد علی گونه‌شناسی سیاست کیفری فنی در قبال جرم رمزنگاری اطلاعات از منظر آزادی‌گرایی و امنیت‌گرایی [دوره 10، شماره 5، 1392، صفحه 97-126]
 • حبیب‌زاده، محمدجعفر انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 57-88]

خ

 • خاقانی اصفهانی، مهدی گونه‌شناسی سیاست کیفری فنی در قبال جرم رمزنگاری اطلاعات از منظر آزادی‌گرایی و امنیت‌گرایی [دوره 10، شماره 5، 1392، صفحه 97-126]

ز

 • زینالی، امیرحمزه رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری [دوره 10، شماره 5، 1392، صفحه 181-210]

س

 • سپهری، روح‌اللّٰه بررسی تطبیقی مرحلۀ تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 3-32]

ش

 • شاهیده، فرهاد رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویة قضایی ایران [دوره 10، شماره 5، 1392، صفحه 127-154]
 • شریفی، محسن انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 57-88]

ص

 • صادقی، محمدهادی اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 33-56]

ع

 • عیسایی تفرشی، محمد انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 57-88]
 • علی‌بخشی، زهرا بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران [دوره 10، شماره 5، 1392، صفحه 39-64]
 • عینی، محسن قاچاق عضو در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 107-126]

غ

 • غلامی، حسین الگوها یا گونه‌های عدالت کیفری اطفال [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 89-106]

ف

 • فرجیها، محمد انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 57-88]

ق

 • قاسمی مقدم، حسن واکاوی رابطه میان خطر جرم بزهکاران و بازپروری آنان در سیاست‌های کیفری معاصر از نقد مبانی سیاسیِ کیفرشناسی نو تا شکل‌گیری بازپروری خطرمدار [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 173-204]

م

 • میرزایی منفرد، غلامعلی تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار [دوره 10، شماره 5، 1392، صفحه 211-240]
 • میرمحمد صادقی، حسین صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی [دوره 10، شماره 5، 1392، صفحه 3-38]
 • معروفی، مختار تحلیلی در لزوم جرم‌انگاری پول‌شویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم‌انگاری پالایش) [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 127-154]
 • مقدسی، محمدباقر رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری [دوره 10، شماره 5، 1392، صفحه 181-210]
 • مهتاب‌پور، محمدکاظم نقد گفتمان سیاست کیفری قانون‌گذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 155-172]
 • مؤذن‌زادگان، حسنعلی بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران [دوره 10، شماره 5، 1392، صفحه 39-64]

ن

 • نظری، زهرا قاچاق عضو در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی [دوره 10، شماره 6، 1392، صفحه 107-126]
 • نوبهار، رحیم اصل قضامندی مجازات‌ها [دوره 10، شماره 5، 1392، صفحه 65-96]